Сторінка соціального педагога

Соціальний педагог «КЗ Ліцей № 9

Покровської міської ради Дніпропетровської області»

Заболотня Олена Іванівна

Спеціаліст вищої категорї

Стаж роботи: 40 років

Соціальний  педагог –  це педагогічний працівник, основна мета роботи якого полягає у забезпеченні соціально-правового захисту учнів ліцею  та попередженні впливу негативних соціальних чинників на формування та розвиток особистості дитини.

Графік роботи: Понеділок – П’ятниця  з 8.00-16.00

Соціальний педагог:

 • здійснює соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей з метою попередження безпритульності, бездоглядності та випадків усіх форм домашнього насильства над дітьми;
 • бере участь у виховній роботі з питань профілактики появи негативних форм поведінки у неповнолітніх, пропаганди здорового способу життя;
 • допомагає виявленню творчих нахилів, розкриттю здібностей дітей, сприяє участі учнів у суспільно-корисній, волонтерській діяльності;
 • проводить просвітницьку роботу з батьками або особами, що їх замінюють;
 • є посередником між закладом освіти , сім’єю, державними установами,  громадськістю по захисту прав дітей; бере участь в організації їх взаємодії з метою створення умов для нормального розвитку дітей.
 • Функції соціального педагога:

  • прогностична: прогнозування посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації.
  • консультативна: рекомендації учням, батькам, вчителям, молодіжним об’єднанням з питань розв’язання конфліктів та проблемних ситуацій.
  • захисна: захист прав дітей, представлення їх інтересів в різноманітних інстанціях
  • профілактична: запобігання негативним проявам в учнівському середовищі, пропаганда ЗСЖ.
  • соціально-перетворювальна: соціально-педагогічний захист соціально незахищених категорій дітей, сприяння професійному самовизначенню.
  • організаційна: координація взаємодії всіх суб’єктів виховання, сприяння участі дітей у науковій, технічній, художній творчості.
 • Питання, за якими можна звертатися до соціального педагога:

  • формування гуманних відносин між учнями та педагогами;
  • охорона і захист прав та інтересів дітей;
  • вивчення особливостей особистості учня, соціальної ситуації розвитку та умов життєдіяльності;
  • вияв інтересів та потреб, проблем і труднощів дітей та підлітків;
  • створення атмосфери психологічного комфорту для учнів у навчальній та позанавчальній діяльності;
  • організація та координація різних видів позанавчальної діяльності дітей і підлітків;
  • попередження конфліктів в учнівських колективах;
  • допомога у професійному самовизначенні;
  • орієнтація учнів на здоровий спосіб життя;
  • профілактика правопорушень серед неповнолітніх, робота з учнями “групи ризику”;
  • взаємодія з педагогами, психологами, батьками або опікунами для надання допомоги учням.