Соціально-психологічна служба

Cтворена для успішної співпраці адміністрації, педагогів, учнів та їх батьків між собою та активної співпраці з зовнішніми соціальними структурами для надання всебічної кваліфікованої допомоги учасникам навчально – виховного процесу.

Мета соціально-психологічної служби:

 • вивчення особливостей життєдіяльності та індивідуального розвитку особистості або групи;
 • поліпшення психологічного клімату в педагогічному колективі;
 • поліпшення психологічного клімату в учнівському колективах;
 • профілактика негативних явищ та пропаганда здорового способу життя серед учнів, медпрацівників та батьків.

Завдання соціально-психологічної служби:

 • сприяти поліпшенню соціально-психологічного клімату в учнівському, педагогічному та батьківському колективах;
 • сприяти підвищенню психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • розвиток творчих здібностей учнів;
 • допомога в професійному та життєвому самовизначенні старшокласників.

Діяльність соціально – психологічної служби включає такі основні напрями:

1.Соціально-педагогічний:

 • Надання кваліфікованої соціально – педагогічної допомоги дитині в саморозвитку, самопізнанні,самооцінці, самоствердженню, самореалізації.
 • Посилення позитивних впливів та нейтралізація або переключення негативних впливів соціального середовища.
 1. Соціально-правовий:

 • Використання наявного арсеналу правових норм для захисту прав та інтересів особистості.
 • Обговорення та розв’язання проблемних питань, які виникають в житті учнівського колективу з порушення прав.
 • Проведення зустрічей з представниками соціальних служб, правоохоронних органів та місцевих органів влади з охорони прав дитини.
 1. Соціально-психологічний:

 • Надання допомоги у вирішенні міжособистісних конфліктів, зняття депресивного стану.
 • Організація соціально – психологічних консультацій для учнів, педагогів, батьків, опікунів.
 1. Соціально-профілактичний:

 • Організація системи профілактичних заходів з попередження девіантної та деліквентної поведінки дітей та підлітків.
 • Проведення в класах соціально – правових акцій та тренінгів з охорони прав дитини.
 • Ініціювання та проведення правових годин спілкування.
 1. Соціально-діагностичний:

 • Вивчення та аналіз морального–психологічного фону навчального закладу з метою виявлення його впливу на особистість учня та розробка заходів щодо його оптимізації
 • Здійснення моніторингу щодо порушення прав дітей як серед учнівського колективу, так і з боку дорослих ( вчителів та тих, хто причетний до навчально–виховного процесу).
 • Дослідження психосоціальних особливостей розвитку учнів навчального закладу.
 1. Соціально-інформаційний:

 • Знайомство з законодавчими актами а використання наявного арсеналу правових норм для захисту прав та інтересів особистості.
 • Організація та проведення практичних семінарів та форумів, лекторіїв та соціально – психологічних тренінгів.
 1. Соціально – медичний:

 • Контроль за харчуванням, трудовим, фізичним вихованням, умовами організації навчального часу з метою підтримки здоров’я.
 • Вивчення психолого – медико – педагогічних особливостей учнів, їх мікросередовища, умов проживання.