Вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін

ПЛАН  роботи шкільної професійної спільноти педагогів  суспільно-гуманітарних  дисциплін    на 2023-2024 навчальний рік

МЕТА:

спрямування методичної роботи педагогів на виконання пріоритетних завдань закладу на 2021 – 2022  навчальний рік, завдань ІІ етапу обласного науково-методичного проєкту «Педагогічні стратегії розвитку самоефективності особистості в освітньому просторі Нової української школи».

ЗАВДАННЯ:

– організація системної роботи вчителів щодо здійснення науково-методичного забезпечення реалізації Закону України «Про освіту», Концепції Нової української школи, Державного стандарту повної середньої освіти;

– підвищення рівня професійної компетентності вчителів, вмотивованості до впровадження інноваційних змін в освітній процес;

– забезпечення своєчасного вивчення нормативних та методично-інструктивних документів;

– впровадження в практику педагогічної діяльності сучасних інформаційно-комунікативних технологій, які забезпечують удосконалення освітнього процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку учнів до життєдіяльності в інформаційному середовищі;

– використання інноваційних освітніх технологій з метою формування цілісного світогляду, соціально-культурної компетентності та громадської активності здобувачів освіти;

– пропагувати і плекати любов до рідного слова, виховувати повагу до української мови  як державної.

Очікувані результати:

– усвідомлення пріоритетів освіти, спрямованих на комплексне впровадження стратегій розвитку самоефективності особистості в освітньому просторі Нової української школи;

– зростання прагнення до фахового самовдосконалення, самоосвіти та самореалізації;

– накопичення передового педагогічного досвіду, який може бути запроваджений у масову практику освітньої діяльності.

СКЛАД  шкільної професійної спільноти вчителів  суспільно-гуманітарних дисциплін

  1. Балак Ірина Адольфівна – вчитель історії та правознавства; спеціаліст вищої категорії; старший вчитель.
  2. Сидоренко Катерина Семенівнавчитель української мови та літератури; спеціаліст вищої категорії.
  3. Висоцька Майя Олексіївна – завідувачка шкільною бібліотекою.
  4. Волик Надія Андріївна –  вчитель української мови та літератури; спеціаліст вищої категорії; старший вчитель.
  5. Гаркуша Вікторія Володимирівна – вчитель російської мови та зарубіжної літератури; спеціаліст вищої категорії; вчитель-методист; керівник професійної спільноти.
  6. Галаніна Лариса Олегівна – вчитель англійської мови; спеціаліст вищої категорії; старший вчитель.
  7. Глуздова Наталія Миколаївна – вчитель англійської мови; спеціаліст вищої категорії; старший вчитель; заступник директора з навчально-виховної роботи.
  8. Середич Тетяна Іванівна – вчитель української мови та літератури; спеціаліст вищої категорії; заступник директора з навчально-виховної роботи.
  9. Пучина Юлія Сергіївна – вчитель англійської мови; спеціаліст першої категорії
  10. Туліна Валентина Миколаївна – вчитель української мови та літератури; спеціаліст вищої категорії.

ПЛАН роботи методичного об’єднання вчителів  суспільно-гуманітарних дисциплін на 2023-2024 навчальний рік