Вчителів природничо-математичних дисциплін

ПЛАН  роботи шкільної професійної спільноти педагогів  природничо-математичних дисциплін   на 2023-2024 навчальний рік

ТЕМА: «Професійна компетентність педагога як важлива складова розвитку НУШ»

МЕТА:спрямування методичної роботи педагогів на виконання пріоритетних завдань закладу на 2023 – 2024  навчальний рік, завдань ІV етапу обласного науково-методичного проєкту «Педагогічні стратегії розвитку самоефективності особистості в освітньому просторі Нової української школи».

ЗАВДАННЯ:

– організація системної роботи вчителів щодо здійснення науково-методичного забезпечення реалізації Закону України «Про освіту», Концепції Нової української школи, Державного стандарту повної середньої освіти;

– підвищення рівня професійної компетентності вчителів, вмотивованості до впровадження інноваційних змін в освітній процес;

– забезпечення своєчасного вивчення нормативних та методично-інструктивних документів;

– впровадження в практику педагогічної діяльності сучасних інформаційно-комунікативних технологій, які забезпечують удосконалення освітнього процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку учнів до життєдіяльності в інформаційному середовищі;

– використання інноваційних освітніх технологій з метою формування цілісного світогляду, соціально-культурної компетентності та громадської активності здобувачів освіти;

– забезпечення наступності між загальною середньою та професійною освітою, сприяння професійної орієнтації,  самовизначенню, соціалізації та самоефективності старшокласників.

Очікувані результати:

– усвідомлення пріоритетів освіти, спрямованих на комплексне впровадження стратегій розвитку самоефективності особистості в освітньому просторі Нової української школи;

– зростання прагнення до фахового самовдосконалення, самоосвіти та самореалізації;

– накопичення передового педагогічного досвіду, який може бути запроваджений у масову практику освітньої діяльності.

С  К  Л  А  Д

шкільної професійної спільноти педагогів

природничо-математичних дисциплін

 1. Козлова І.С. – вчитель математики, старший учитель, спеціаліст вищої категорії; керівник спільноти педагогів;
 2. Сидоренко Н.М. – вчитель математики, спеціаліст вищої категорії, старший учитель; заступник директора школи;
 3. Матвєєва О.О.  – вчитель хімії, учитель-методист, спеціаліст вищої категорії;
 4. Троян Л.С. – вчитель математики, учитель-методист, спеціаліст вищої категорії;
 5. Шульга С.М. – вчитель фізики, спеціаліст вищої категорії; старший   учитель;
 1. Коняєва О.О  –   вчитель інформатики, спеціаліст І категорії;
 2. Славич О.С. – вчитель біології, спеціаліст вищої категорії, старший учитель;
 3. Волошина Т.П.       – вчитель географії, спеціаліст вищої категорії;
 4. Волик О.В. – вчитель фізичної культури, старший учитель,  спеціаліст вищої категорії;
 1. Заєць Т.А. – вчитель фізичної культури, спеціаліст вищої категорії, старший учитель;
 1. Бондаренко В.М. – вчитель трудового навчання та обслуговуючої праці, спеціаліст вищої категорії, старший учитель;
 2. Задорожний В.С. – вчитель трудового навчання, спеціаліст вищої категорії, старший учитель;
 3. Дацишина О.О. – вчитель інформатики та фізики, старший учитель, спеціаліст вищої категорії;
 4. Матущенко Ю.М. – вчитель географії, спеціаліст ІІ категорії,    заступник директора з виховної роботи,
 1. Сіліненко Л.Г. – вчитель основ здоров’я, спеціаліст вищої категорії,   педагог – організатор;
 1. Шкурапет Ангеліна Сергіївна – вчитель біології, спеціаліст, асистент вчителя.

СПИСОК

професійної спільноти педагогів

природничо-математичних дисциплін КЗ «СЗШ №9»

 

ПІБ вчителя Дата народження Освіта (назва закладу, рік, спеціальність згідно з дипломом) Категорія Педагогічне звання Дата курсової перепідготовки Рік

атестації

1. Матвєєва

Ольга

Олександрівна

07.04.

1980

Вища, Дніпропетровський національний університет, хімія, 2002 Вища учитель-методист 2023 2023
2. Сидоренко

Надія

Миколаївна

26.10.

1961

Вища, Криворізький державний педагогічний інститут, математика та фізика, 1986 Вища Старший учитель 2020 2021
3. Бондаренко

Валентина

Миколаївна

28.04.

1973

Вища, Уманський державний педагогічний університет, трудове навчання, креслення, інформатика, 2011 Вища Старший учитель 2020 2021
4. Волик

Олександр

Володимирович

29.08.

1965

Вища, Запорізький державний університет, фізичне виховання, 1989 Вища Старший учитель 2016

2017

2018
5. Дацишина

Олена

Олександрівна

08.08.

1964

Вища,Херсонський державний педінститут, фізика, інформатика, 1988 Вища Старший учитель 2023 2023
6. Задорожний

Володимир

Семенович

24.08.

1957

Вища, Вінницький державний педінститут, російська мова та література, 1978 Вища Старший учитель 2021 2020
7. Заєць

Тетяна

Анатоліївна

16.03.

1975

Вища,Дніпропетровський державний інститут фізичної культури та спорту, фізичне виховання та спорт, 1998 Вища Старший учитель 2020 2021
8. Коняєва

Олена

Олександрівна

22.11.

1988

Вища, Полтавський національний педагогічний університет, хімія та основи інформатики, 2011 І категорія 2017 2022
9. Козлова

Інна

Савівна

10.09.

1964

Вища, Запорізький державний університет, математика, 1992 Вища Старший вчитель 2020 2021
10. Матущенко

Юлія

Миколаївна

31.10.

1987

Вища,Криворізький державний педагогічний університет, географія, 2011 ІІ категорія 2018 2019
11. Сіліненко

Людмила

Григорівна

24.12.

1971

Вища, Криворізький державний педінститут, трудове навчання, креслення, безпека життєдіяльності, 2010 вища 2020 2021
12. Славич

Ольга

Станіславівна

06.07.

1956

Вища, Херсонський державний педінститут, біологія та основи сільського господарства, 1980 Вища Старший вчитель 2021 2022
13. Троян

Лариса

Сергіївна

08.10.

1970

Вища, Криворізький державний педінститут, математика та фізика, 1992 Вища учитель-методист 2023 2023
14. Волошина

Тетяна Павлівна

21.08.

1968

Вища, Криворізький державний педінститут, географія і біологія, 1991 Вища 2020 2020
15. Шульга

Сергій

Миколайович

15.05.

1970

Вища, Криворізький державний педінститут, математика та фізика, 1992 Вища Старший вчитель 2020 2021
16. Шкурапет

Ангеліна

Сергіївна

15.11.

1991

Вища, Дніпропетровський державний університет ім. О. Гончара, 2013 спеціаліст 2023

 

ПЛАН РОБОТИ

 ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛЬНОТИ педагогів природничо-математичних  ДИСЦИПЛІН НА 2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Засідання №1

Дата проведення : вересень 2023

Тема засідання: Ефективність роботи  професійної спільноти в умовах

воєнного стану

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ Форма проведення ВІДПОВІДАЛЬНІ
1. Аналіз  роботи професійної спільноти за 2022-2023 навчальний рік Виступ Інна КОЗЛОВА – керівник шкільної спільноти
2 «Організація діяльності закладу освіти в умовах воєнного стану»:

1. Особливості організації освітнього процесу та структура 2023-2024 навчального року

2. Вимоги до проведення уроків в умовах дистанційного навчання; тривалість уроку, об’єм опрацьованого матеріалу.

 

 

 

Інформація

 

 

 

Практичний семінар

 

 

 

Валентина                 БОНДАРЕНКО

 

 

Члени ШС

3 Опрацювання нормативно-правових документів:

–  Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в 2023-2024 н.р. (лист МОН України).

–  Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

–  Ведення шкільної документації.

Виступ Інна КОЗЛОВА – керівник шкільної спільноти

 

4 Вивчення нових Державних стандартів у загальній середній освіті (аналіз нових  та оновлених навчальних програм). Інформація Надія СИДОРЕНКО – заступник директора з НВР
5

 

Шляхи та методи впровадження обраної  навчальної  програми   протягом   2023-2024 навчального року. Виступ Інна КОЗЛОВА – керівник шкільної спільноти
6 Про погодження календарно-тематичного планування, інтегрування та адаптування навчальних програм для учнів, які перебувають на різних  формах навчання. Інформація Інна КОЗЛОВА – керівник шкільної спільноти

 

7 Обговорення і затвердження плану роботи професійної спільноти  педагогів природничо-математичних дисциплін на 2023-2024 навчальний рік.  Визначення завдань на поточний рік. Обговорення Члени шкільної спільноти

 

Засідання № 2

Дата проведення: жовтень 2023 р.

Тема: Сутність та значення національно- патріотичної виховання у формуванні компетентної особистості

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ Форма                    проведення ВІДПОВІДАЛЬНІ
1 Формування у здобувачів освіти стійкої мотивації щодо високої патріотичної свідомості, національної гідності. Виступ Інна КОЗЛОВА – керівник
2  Реалізація та впровадження системи національно-патріотичного виховання шляхом застосування різноманітних форм навчання на уроках. Обмін досвідом Олександр ВОЛИК

Ангеліна ШКУРАПЕТ

3 Національний світогляд –як  основа національної духовності Обговорення

«Я роблю це так»: з досвіду  виховної роботи.

 Члени ШПС

 

4 Формування ціннісних орієнтацій на уроках географії. Виступ Юлія МАТУЩЕНКО
5. Звіти педагогів про підвищення кваліфікації Інформдайджест Члени ШПС

 

Засідання № 3

Дата проведення: січень 2024 р.

Тема: Розвиток педагогічної творчості та майстерності педагогів.

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ Форма                    проведення ВІДПОВІДАЛЬНІ
1 Організація освітнього процесу в закладі освіти відповідно до положень  Концептуальних засад реформування середньої школи «Нова українська школа». Круглий стіл Інна КОЗЛОВА – керівник
2 Аналіз навчальних досягнень учнів 5-11 класів з предметів природничо-математичних дисциплін за результатами І семестру Інформація Заступник директора з НВР
3

 

Звіти педагогів, які  атестуються у 2024 році Презентація портфоліо педагога  Олександр ВОЛИК

Юлія МАТУЩЕНКО

Ангеліна ШКУРАПЕТ

4 Педагогіка партнерства як основа успішної взаємодії з батьками здобувачів освіти Доповідь Олена ДАЦИШИНА
5 Обговорення рекомендацій щодо підвищення якості освіти Обговорення Члени ШПС
6 «Методичний банк».  Огляд новинок методичної літератури Інформація Людмила СІЛІНЕНКО

 

Засідання №4

Дата проведення: березень 2024 р.

Тема: Готовність до інноваційної діяльності як особливий вид творчого розвитку особистості

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ Форма проведення ВІДПОВІДАЛЬНІ
1 Творча інтеграція навчання учнів у навчальному закладі, її вплив на результативність освітнього процесу Обмін досвідом

Мікрофон

Заступник директора з НВР

Члени ШСП

2 Професійне зростання педагога як необхідна умова впровадження інтегрованого навчання   в НУШ Методична майстерня Лариса ТРОЯН

 

3

 

Навчально-методичні аспекти підготовки до НМТ Виступ Інна КОЗЛОВА – керівник
4  «Основні аспекти педагогічної діяльності, що сприяють компетентнісному розвитку учня» Експрес інформація Ольга СЛАВИЧ

Тетяна ВОЛОШИНА

5 Реалізація навчальних програм  у 5 – 6 класах(НУШ) Обговорення Члени ШСП
6 Результати участі здобувачів освіти  в інтелектуальних конкурсах та змаганнях з предметів природничо-математичних дисциплін. Інформація Заступник директора з НВР

Члени ШСП

 

Засідання №5

Дата проведення: травень 2024 р.

Тема: Професійне самовизначення як фактор соціалізації учнів

№ п/п Зміст роботи Форма проведення Відповідальні.
1 Про порядок закінчення навчального року. Інформація Інна КОЗЛОВА -керівник
2 Звіт вчителів шкільної спільноти педагогів природничо-математичних дисциплін про самоосвітню діяльність.

 

Круглий стіл Члени шкільної спільноти
3 Підсумки роботи спільноти педагогів

у 2023-2024 навчальному році.

Виступ Інна КОЗЛОВА-керівник
4 Вироблення рекомендацій до плану роботи шкільної спільноти педагогів природничо-математичних дисциплін на наступний навчальний рік.

 

Обмін думками Інна КОЗЛОВА-керівник

Члени шкільної спільноти

Погоджено:

Директор КЗ «Ліцей №9 Покровської міської

ради Дніпропетровської області»

Валентина ТУЛІНА

 

 1. АНАЛІЗ РОБОТИ  методичного об’єднання вчителів   природничо-математичних дисциплін   за 2020-2021 навчальний рік

 2. П Р О Г Р А М А  проведення міського семінару-практикуму  вчителів географії закладів загальної середньої освіти  м.Покров  Дніпропетровської області      Презентація

 3. П Л А Н  проведення міського семінар-практикуму  вчителів інформатикиПрезентація. Рекомендації

 4.  Міський семінар вчителів математики. Презентація.

 5. Міський семінар вчителів основи здоров’я. Рекомендації