Вчителів початкових класів

ШКІЛЬНА ПРОФЕСІЙНА СПІЛЬНОТА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

У період, коли освіта України набуває кардинальних змін, виникає необхідність в оновленні методів навчання, в залученні інноваційних методик до процесу формування в учнів предметних та життєвих компетентностей. Сучасному суспільству потрібні громадяни, які здатні приймати нестандартні рішення, творчо підходити до вирішення тієї чи іншої проблеми, самоконтролювати та самооцінювати результати своєї діяльності.

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті.

НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння.

Учитель – це людина, на якій тримається реформа. Без неї чи нього будь-які зміни будуть неможливими, тому один з головних принципів НУШ – умотивований учитель. Це означає, що наша мета – сприяти його професійному та особистому зростанню, а також підвищувати його соціальний статус.

Щоб навчати по-новому, вчитель повинен отримати свободу дій – обирати навчальні матеріали, імпровізувати та експериментувати. Цю свободу дає новий закон «Про освіту».

Мета професійної спільноти:

* виявити і розвивати творчий потенціал особистості педагога;

* створити належні умови для постійного професійного зростання вчителів, їх загальної і духовної культури;

* удосконалення методичної майстерності вчителя, спроможного компетентно виховувати в учнів національну свідомість як запоруку соціалізації особистості молодшого школяра в сучасних умовах розвитку суспільства.

 Основні завдання шкільної спільноти вчителів:

*формування фахової компетентності педагогів щодо психолого – педагогічного проектування навчально-виховної роботи;

* навчити осмислювати особистий рівень професійної компетентності, розроблювати моделі індивідуального маршруту формування професійної майстерності;

* формування потреби педагогів в інноваційній діяльності;

* формування професійної компетентності конкурентноспроможного вчителя, його світоглядні орієнтації, виробляти власну філософію життєдіяльності, самоідентифікації та самореалізації в кожній із сфер суспільного життя;

* розвиток творчих можливостей педагогів в умінні самостійно конструювати власну діяльність, орієнтуватися в інформаційному просторі, використовуючи набуті знання на практиці;

* виявлення, узагальнення й поширення педагогічного досвіду.

 Керівник: Шепотинник Ірина Петрівна, вчитель початкових класів

Структура роботи:

-вивчення нормативно-правової бази початкової освіти,

-практична робота по аналізу шкільної документації,

-впровадження інтерактивних тех­нологій в практиці роботи реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти,

-відбору спеціальних методів і прийомів організації роботи в початковій школі, вироблення рекомендацій.

 Вчителі професійної спільноти  початкових класів:

Жиденко Ірина Федорівна, вчитель вищої категорії

Плужник Олена Василівна, вчитель вищої  категорії

Бойко Ірина Анатоліївна, вчитель вищої категорії

Андрієнко Наталія Олександрівна, вчитель вищої категорії

Ульянова Наталія Валеріївна, вчитель І категорії

Шепотинник Ірина Петрівна, старший вчитель

Сердюк Оксана Давідівна, молодший спеціаліст

Мельник Юлія Миколаївна,молодший спеціаліст

Кулініченко Інна Анатоліївна,спеціаліст

Дзюбенко Олена Валеріївна,спеціаліст

 

План роботи шкільної професійної спільноти вчителів початкової школи на 2023-2024 навчальний рік.

Державний Стандарт початкової освіти