Внутрішня система оцінювання якості освіти закладу

  ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ    ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ   «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ   ШКОЛА  №9  М.ПОКРОВ  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ»

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти розроблено відповідно до вимог Закону України «Про освіту» (стаття 41. Система забезпечення якості освіти).
Внутрішня система забезпечення якості включає:

  • стратегію та процедури забезпечення якості освіти;

  • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

  • критерії, правила і процедури оцінювання учнів;

  • критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

  • критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівників;

  • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;

  • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;

  • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.